+420 724 593 660
+420 602 255 670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pegas Tour
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víza do Indie

 
Pokud plánujete cestu do Indie, budete potřebovat platné vízum, které vystavuje konzulární oddělení Velvyslanectví Indie v Praze. Cizinec musí mít pro získání víza nejméně 2 roky trvalý pobyt v České republice.

Business vízum:

Pozor: platnost uděleného víza závisí na uvážení konzulárního úředníka; doba platnosti se řídí především rezervací letenky; vízum již není udělováno automaticky s platností 6 měsíců;zvací dopis není při žádosti o vízum rozhodujícím dokumentem(ve vztahu k délce platnosti víza a počtu vstupů)


Podepsat pod fotografií a na konci. Při vyplňování formuláře prosím vždy uveďte jako předpokládanou délku pobytu 6 měsíců.

Při vyplňování online žádosti je nutno do systému nahrát sken právě té fotografie, kterou později přiložíte k vytištěné verzi žádosti

 • 1x vyplněný formulář doplňující žádost o business vízum ( viz níže)
 • 1 x fotografie ve formátu 50mm x 50mm – fotografie musí mít bílé pozadí!
 • rezervace zpáteční letenky
 • zvací dopis (adresovaný ambasádě)
 • originál vysílacího dopisu v anglickém jazyce*/ ** – adresovaný ambasádě

Cizinci potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice – minimálně 2 roky.

Náležitosti vysílacího dopisu: musí být vydán společností na hlavičkovém papíře a adresován Velvyslanectví Indické republiky v Praze – obsah vysílacího dopisu:

 • informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost (občanství), číslo pasu, informace od kdy a jak dlouho ve společnosti žadatel pracuje
 • informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy;
 • informace o zvoucí organizaci: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa
**upozornění: v případě vydání vysílacího dopisu společností, která nemá sídlo (ani pobočku) v ČR, je zapotřebí podat žádost o vízum na indické ambasádě ve státě sídla společnosti

Konferenční vízum

Vízum udělované návštěvníkům konferencí.
 • požadavky k vyřízení viz business vízum

Navíc nutno předložit:

 • political clearance from ministry of home affairs
 • political clearance from ministry of external affairs

Oba dokumenty musí mít pořadatel konference k dispozici; stačí předložit formou kvalitního skenu.

Orientační doba vyřízení víza: 2 týdny

Platnost víza: až 6 měsíců od data udělení víza
 
 
 

Dokumenty ke stažení

 

Potřebujete více informací? Napište nám.