+420 724 593 660
+420 602 255 670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pegas Tour
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víza do Číny

 

Víza do Číny

Láká Vás návštěva Číny? Ať už plánujete návštěvu Číny pracovně nebo jako turista, budete potřebovat vízum. Rádi Vám pomůžeme s vyplněním formuláře a zařízením všeho potřebného k tomu, abyste své vízum dostali.

Víza do ČLR můžeme zprostředkovat pouze pro držitele českých pasů. Ostatní žadatelé se musí k podání žádosti o vízum dostavit osobně.

Upozornění:
s platností od 1.12.2018 se formulář žádosti o vízum do ČLR musí vyplňovat online.
V roce 2019 bude ambasáda z důvodu státních svátků zavřena ve dnech: 1.1., 4.-8.2, 19.4., 22.4., 1.5., 8.5., 5.7., 13.9., 1.-4.10., 7.10., 28.10., 24.12.-26.12.

Business vízum

Žadatel předloží:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum, kopii datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný online formulář (odkaz na formulář na stránkách čínského vízového centra https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/ - dále odkaz "new application form")
 • Každý formulář má svoje desetimístné číslo, které Vám doporučujeme opsat a uložit, pro případ oprav a změn
  • do formuláře je třeba nahrát sken fotografie pasového formátu s bílým pozadím, bez brýlí) Dodržte hlavně formát JPEG,(ne PDF)velikost fotky v kB a rozměry v pixelech, jinak aplikace fotku odmítne vložit. Detailní požadavky na fotografie najdete https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/index.shtml
  • formulář se vyplňuje v anglickém nebo čínském jazyce
  • po vyplnění se formulář vytiskne a 2x podepíše (formulář má dvě části, podpis je třeba na každé části) za nezletilé podepisuje zákonný zástupce!
 • originál fotografie pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí (stejná, jako fotografie nahraná do formuláře)
 • rezervace letenky - obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny. U žádosti o obchocní víza (M) není letenka standardně vyžadována, ale její přiložení doporučujeme
 • zvací dopis /náležitosti zvacího dopisu:
 • varianta a: oficiální zvací dopis v čínském jazyce "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 vydaný autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí)
Od 1.8.2016 musí být tento typ pozvání opatřen čárovým kódem v pravém horním rohu
 • varianta b: zvací dopis v čínském jazyce od zvoucí organizace úředně potvrzený dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函 vydaným autorizovaným orgánem v Číně (viz výše)
 • varianta c: zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, adresovaný Velvyslanectví ČLR v ČR, který musí obsahovat následující informace:
  • informace o žadateli ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
  • informace o návštěvě Číny ( účel, konkrétní časové rozmezí, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy(výpis z účtu), vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou)
  • informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté červené razítko, celé jméno v čínštině - poangličtěná verze jména není amabasádou akceptovaná a podpis odpovědné osoby nesmí zasahovat do razítka.
 • varianta d: žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí předložit originál zvacího dopisu vydaný organizátorem veletrhu /přípustná je i pozvánka generovaná online na webových stránkách pořadatele veletrhu v anglickém jazyce/
 • vysílací dopis /náležitosti vysílacího dopisu od zaměstnavatele:
- originál vysílacího dopisu v anglickém jazyce, adresovaný ambasádě, na hlavičkovém papíře vysílací společnosti, s razítkem a podpisem oprávněné osoby
 • informace o žadateli - vysílané osobě ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
 • informace o návštěvě Číny ( účel, konkrétní časové rozmezí, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou)
 • informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa)
 • informace o vysílací straně (originál razítko a podpis oprávněné osoby) - pokud společnost nemá razítko, musí vysílací dopis obsahovat prohlášení o této skutečnosti)
 • ve vysílacím dopise musí být jasně vyjádřen vztah mezi vysílací a zvoucí společností (např. dodavatel součástek)
 • (k žádosti o jednovstupé a dvouvstupé obchodní vízum (M) nemusí být vysílací dopis ambasádou vyžadován, ale je doporučeno jej přiložit. Je vyžadován, pokud žadatel ve formuláři vyplní, že náklady na cestu hradí zaměstnavatel - tato informace pak musí být obsažena i ve vysílacím dopise)
 • pokud je žadatel o vízum jednatelem společnosti zapsaným v obchodním rejstříku, musí k žádosti a k vysílacímu dopisu předložit aktuální výpis z OR (nemusí být ověřený)
 • pokud je žadatel OSVČ, musí k žádosti přiložit aktuální výpis z živostenského rejstříku (nemusí být ověřený)
 • k žádostem o vícevstupá obchodní víza je nutné doložit, že žadatel již v minulosti byl minimálně 2x v Číně. Dokládá se kopií víz a příslušných razítek
 • nezletilí žadatelé: navíc úředně ověřený souhlas rodičů s vycestováním do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého
 • ambasáda si může vyžádat další doplňující dokumenty (např.: výpis z účtu, cestovní pojištění, potvrzení o zaměstnání, vysílací dopis - není-li přiložen..)
 • poznámka: žádost o dvou a vícevstupé vízum musí být podložena odůvodněním ve zvacím a vysílacím dopise (u dvouvstupých víz není standardně vysílací dopis vyžadován, doporučujeme jej však přiložit); žadatelům, kteří ještě neměli v minulosti čínské vízum ambasáda uděluje maximálně jednovstupé vízum s platností 3 měsíce (ve výjimečných případech 2 vstupy s platností max. 6 měsíců). Pro vyřízení dvouvstupého či vícevstupého víza je třeba doložit, že žadatal již opakovaně v minulosti čínské vízum obdržel (je třeba přiložit kopie těchto víz a příslušných razítek) Rozhodnutí o udělení dvouvstupých a vícevstupých víz je plně v kompetenci čínské ambasády, ambasáda může dle vlastního uvážení udělit vízum s kratší platností
 • poznámka: ambasáda ČLR v Praze akceptuje přílohy pouze v českém, anglickém nebo čínském jazyce

Orientační doba vyřízení víza:
do týdne / standard

Cena za vyřízení víza včetně všech poplatků: cca 3.800 CZK /standard

Orientační doba vyřízení expres víza: 3 dny / vyjímečně

Cena za vyřízení expres víza včetně všech poplatků: cca 4.950 CZK

Cena se bude 1x měsíčně měnit v závislosti na vývoji kurzu EUR/CZK

Žádost o vízum je potřeba podat minimálně 3 týdny před odjezdem!

Turistické vízum

Žadatel předloží:
 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum, kopii datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný online formulář (odkaz na formulář na stránkách čínského vízového centra https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/ - dále odkaz "new application form")
 • Každý formulář má svoje desetimístné číslo, které Vám doporučujeme opsat a uložit, pro případ oprav a změn
  • do formuláře je třeba nahrát sken fotografie pasového formátu s bílým pozadím, bez brýlí) Dodržte hlavně formát JPEG,(ne PDF)velikost fotky v kB a rozměry v pixelech, jinak aplikace fotku odmítne vložit. Detailní požadavky na fotografie najdete https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/index.shtml
  • formulář se vyplňuje v anglickém nebo čínském jazyce
  • po vyplnění se formulář vytiskne a 2x podepíše (formulář má dvě části, podpis je třeba na každé části) za nezletilé podepisuje zákonný zástupce!
 • originál fotografie pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí (stejná, jako fotografie nahraná do formuláře)
 • kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)
 • není možné doložit pouze výpis letů s odletovými místy označenými kódem letiště
 • detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování) s uvedením jména žadatele a podpisem
 • rezervace ubytování
 • pokud je žadatel OSVČ, musí k žádosti přiložit aktuální výpis z živostenského rejstříku (nemusí být ověřený)
 • nezaměstnaní: navíc výpis z účtu (zůstatek ekvivalent 100 USD/den)
 • ambasáda si může vyžádat další doplňující dokumenty (např.: výpis z účtu, cestovní pojištění, potvrzení o zaměstnání,..)
 • poznámka: ambasáda ČLR v Praze akceptuje přílohy pouze v českém, anglickém nebo čínském jazyce
 • cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Číně
 • potvrzenou rezervaci ubytování

Nezletilí žadatelé: Navíc úředně ověřený souhlas rodičů s vycestováním do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého

Orientační doba vyřízení víza: do týdne / standard

Cena za vyřízení víza včetně všech poplatků: cca 3.800 CZK /standard

Orientační doba vyřízení expres víza: 3 dny / vyjímečně

Cena za vyřízení expres víza včetně všech poplatků: cca 4.950 CZK

Cena se bude 1x měsíčně měnit v závislosti na vývoji kurzu EUR/CZK

Žádost o vízum je potřeba podat minimálně 3 týdny před odjezdem!

Tranzitní vízum

(platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahuje 7 dní) se vydává za účelem tranzitu do třetí země osobám, které nesplňují podmínky pro bezvízový tranzit)
Výjimky z vízové povinnosti:
přímý tranzit do 24 hodin – cizí státní příslušník je osvobozen od povinnosti žádat o tranzitní vízum, pokud jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřekročí dobu 24 hodin a je držitelem platné letenky do třetí země

 • Bezvízový tranzit není není možný na letištích: Fuzhou (FOC), Mudanjiang (MDG), Shenzhen (SZX) a Yanji (YNJ). Na letišti Urumqi (URC) je maximální doba bezvízového tranzitu 2 hodiny.

Upozornění
: dočasně není možné využít přímý 24h tranzit přes Guangzhou(CAN). Cestující, kteří mají tranzitní dobu na tomto letišti 8-24 h a chtějí opoustit letiště musí žádat o tranzitní vízum. 72 hodinový tranzit (viz níže) lze využít, minimální tranzitní doba je však 24h.

 • 72 hodinový bezvízový tranzit přes: Peking(PEK), Šanghaj(SHA), (PVG), Guangzhou(CAN), Chengdu(CTU), Chongqing(CKG), Shenyang(SHE), Dailan(DLC), Xian (XIY), Guilin(KWL), Kunming(KMG), Hangzhou(HGH), Xiamen(XMN), Wuhan(WUH), Tianjin(TSN), Harbin(HRB) a Nanjing(NKG) - občané 45 zemí včetně ČR s platnou letenkou do třetí země mohou využít 72hodinového bezvízového tranzitu, při kterém se mohou pohybovat ve správní oblasti místa příletu. Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit město, do kterého jim byl povolen vstup. Opuštění země musí být provedeno přes letiště, kterým byl uskutečněn vstup do země.
 • Od března 2016 je v provinciích Šanghaj, Zhejiang a Jiangsu aplikován rozšířený 144 hodinový bezvízový tranzitní pobyt. Ke vstupu a výstupu je možné využít jakýkoliv ze 7 určených mezinárodních hraničních přechodů (4 letiště v Šanghaji, Hangzhou a Nanjing + 2 přístavy v Šanghaji + severní vlakové nádraží v Šanghaji). Na rozdíl od původního 72 hodinového tranzitu je tedy možné se mezi uvedenými provinciemi volně pohybovat.

Cizinec musí splnit 3 podmínky,
aby mohl požádat o bezvízový vstup do Číny: 1/ být občanem jedné z 45 zemí, kterých se tento bezvízový styk týká ( seznam naleznete na webu čínské ambasády), 2/ být držitelem platného cestovního dokladu a navazující letenky do třetí země s odletem do 72 (resp. 144) hodin s potvrzeným datem a rezervací místa, 3/ musí cestovat do třetí země s tranzitem přes některé z uvedených letišť

Cizinci, kteří splňují výše uvedené podmínky, musí o bezvízový tranzit požádat u letecké společnosti, která je dopraví do Pekingu/ Šanghaje/ Guangzhou / Chengdu. Letecká společnost o této skutečnosti informuje imigrační orgány na letišti a tyto, po ověření, zda jsou podmínky splněny, povolí vstup do země.

Požadavky:cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum, kopii datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný online formulář (odkaz na formulář na stránkách čínského vízového centra https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/ - dále odkaz "new application form")
 • Každý formulář má svoje desetimístné číslo, které Vám doporučujeme opsat a uložit, pro případ oprav a změn
  • do formuláře je třeba nahrát sken fotografie pasového formátu s bílým pozadím, bez brýlí) Dodržte hlavně formát JPEG,(ne PDF)velikost fotky v kB a rozměry v pixelech, jinak aplikace fotku odmítne vložit. Detailní požadavky na fotografie najdete https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/index.shtml
  • formulář se vyplňuje v anglickém nebo čínském jazyce
  • po vyplnění se formulář vytiskne a 2x podepíše (formulář má dvě části, podpis je třeba na každé části) za nezletilé podepisuje zákonný zástupce!
 • originál fotografie pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí (stejná, jako fotografie nahraná do formuláře)
 • letenka: letenka do Číny a navazující letenka do třetí země
 • vízum země, do které cestující přes Čínu směřuje

Upozornění:
Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník.

Důležité upozornění: dle nového nařízení čínské ambasády mohou cestovní agentury zajišťovat pouze víza na 1 vstup do země. Klienti, kteří budou požadovat víza pro 2 a více vstupů, se musí osobně dostavit na ambasádu. V případě, že bude do Číny cestovat organizovaná skupina, je možné, aby žádosti předal na ambasádě pouze jeden z cestujících i za ostatní.
 
 
 

Dokumenty ke stažení

 

Potřebujete více informací? Napište nám.